Faculty of Computer Science and Mathematics

Sukacita dimaklumkan bahawa semua pelajar tahun akhir yang mendapat purata gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas akan ditawarkan tawaran bersyarat bagi menyambung pengajian di peringkat Sarjana di UMT. Prosedur kemasukan ke pengajian peringkat sarjana adalah seperti di pautan berikut;

http://postgrad.umt.edu.my/?page_id=102

Para pelajar yang ditawarkan pengajian ke peringkat sarjana ini adalah layak untuk memohon biasiswa tajaan MyBrain15 yang telah dibuka bermula 1 Mac sehingga 31 Mac 2018. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai biasiswa MyBrain15, sila ke pautan seperti di bawah;

http://postgrad.umt.edu.my/?p=1426

Dengan itu, berikut adalah senarai nama pelajar mengikut program yang akan diberikan tawaran bersyarat ke pengajian sarjana di UMT.

[gview file=”http://soe.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/SENARAI-PELAJAR-TAHUN-AKHIR-CGPA-IKUT-PROGRAM-12032018-2.pdf”]

Share the Post:

Artikel Berkaitan