Faculty of Computer Science and Mathematics

Seminar Penulisan Buku, Modul Pengajaran dan Monograf

Seminar Penulisan Buku, Modul Pengajaran dan Monograf telah diadakan semalam pada 27 Ogos 2018. Seminar ini telah disampaikan oleh Penerbit UMT iaitu Dato Profesor Madya Dr. Noraein Mansor. Pada seminar tersebut, Dato Profesor Madya Dr. Noraein telah berkongsi ciri-ciri yang diperlukan dalam penulisan dan kriteria yang diperlukan untuk penerbitan bahan ilmiah yang berkaitan. Seminar ini telah dihadiri oleh pensyarah dari pelbagai pusat pengajian di UMT.

Share the Post:

Artikel Berkaitan