Faculty of Computer Science and Mathematics

PM Dr Mohammad Ismail sebagai pengucap tama di ISST 2018

Prof. Madya. Dr. Mohammad bin Ismail telah dijemput untuk memberi ucapan utama yang bertajuk ‘Pembangunan Bahan Penyimpanan Hidrogen Pepejal untuk Aplikasi Hidrogen-Tenaga’ di Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi (ISST2018) yang diadakan pada 9 Ogos 2018 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Dalam sesi itu, beliau berkongsi pandangan tentang cabaran dan peluang dalam bahan penyimpanan hidrogen keadaan pepejal, menekankan pada hidrida logam dan hidrida logam ringan. Faktor kritikal seperti suhu desorpsi dan kinetik bahan-bahan ini perlu diperbaiki untuk membina sistem tenaga bersih baru. Apabila ditambah dengan sel bahan bakar, sistem ini boleh dianggap sebagai pilihan untuk sistem tenaga lestari masa depan.

Share the Post:

Artikel Berkaitan