Faculty of Computer Science and Mathematics

Industri dalam Bilik Darjah untuk subjek FEI3205, FIZ4402 dan FEI4301 (SMSG (FEDI))

Penglibatan industri dalam subjek Elektronik Analog, Peranti Semikonduktor dan Instrumentasi Lanjutan telah dilaksanakan pada 9 April 2018. Wakil industri iaitu Encik Taib Ziad bin Mohamad yang merupakan Staff Development Engineer di KLA-Tencor, Seremban telah memberikan syarahan dalam topik yang berkaitan dengan Industrial Status and Achievements in Digital & Analog Electronic serta Semiconductor Devices Fabrication.

Share the Post:

Artikel Berkaitan