Faculty of Computer Science and Mathematics

Industri dalam Bilik Darjah untuk subjek KAS3503 (SMT(AS))

Penglibatan industri dalam pengajaran subjek Pengurusan Alam Sekitar bagi pelajar tahun 2 Program Sarjana Muda (Teknologi Alam Sekitar) telah dilaksanakan pada 23 Mac yang lalu. Wakil industri iaitu Cik Engku Nur Fatini Engku Umar merupakan Pegawai Eksekutif (Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar) telah meluangkan masa memberi syarahan bertajuk “Environmental Monitoring Compliance to DOE” berdasarkan practice yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang diwakili beliau iaitu Sime Darby Plantation Berhad.

Share the Post:

Artikel Berkaitan