Faculty of Computer Science and Mathematics

Pengenalan kepada ID Penyelidik bagi Kebolehlihatan Saintifik

Program Introduction to ResearcherID for Scientific Visibility telah diadakan pada 13 November yang lalu untuk membantu pensyarah tentang cara-cara untuk mencipta (“create”) profil akademik, membina senarai penerbitan dan mengemaskini profil. Para pensyarah dapat menggunakan ResearcherID ini untuk menjana h-indeks, taburan sitasi dalam setahun, jumlah bilangan sitasi dan sebagainya. Program telah disampaikan oleh Prof. Madya Dr Mohammad Ismail.

Share the Post:

Artikel Berkaitan