Faculty of Computer Science and Mathematics

Mesyuarat antara PPKK dengan Petronas mengenai penilaian risiko saluran paip PMA

Pada 20.3.2019 yang lalu, pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan telah menghadiri perbincangan “Kick off meeting on the Risk Assessment of PMA Pipelines” bersama pihak PETRONAS bertempat di Petronas Carigali Kerteh. Wakil PPKK telah dihadiri oleh pensyarah dari program Teknologi Maritim dan program Sains Nautika. Perbincangan ini adalah satu usahasama di antara PPKK dengan pihak PETRONAS bagi aktiviti perundingan dan pemindahan ilmu yang bakal dijalankan.

Share the Post:

Artikel Berkaitan