Faculty of Computer Science and Mathematics

MENTOO MENTEE AWARD IN CONJUNCTION WITH MALAYSIA TECHNOLOGY EXHIBITION (MTE 2018) AT PWTC, KUALA LUMPUR

MENTOO MENTEE AWARD IN CONJUNCTION WITH MALAYSIA TECHNOLOGY EXHIBITION (MTE 2018) AT PWTC, KUALA LUMPUR ON 22-24 FEBRUARY 2018.

Penyertaan 1 staf dan 2 pelajar SM Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim), Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan (PPKK) ke “Mentoo Mentee Award in conjuction with Malaysia Technology exhibition (MTE 2018) at Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur pada 22-24 Februari 2018. Tujuan program mento mentee ini adalah memupuk minat dan kecekapan sains dan matematik dikalangan pelajar sekolah. Ia adalah merupakan program kerjasama anatara universiti dan sekolah bagi memberi manfaat kepada lebih dari 100 sekolah dan 3000 pelajar selain memberi nilai tambah dan pengalaman kepada mahasiswa yang terlibat dalam penyampaian ilmu sains yang dipelajari di universiti.

Share the Post:

Artikel Berkaitan