Faculty of Computer Science and Mathematics

Joint exercises within Universiti Malaysia Terengganu and Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Indonesia)

Latihan Bersama Universiti Malaysia Terengganu and Sekalah Tinng Ilmu Pelayaran (Indonesia)

Assalamualaikum w.b.t.
Salam Satu UMT
Salam Satu PPKK
Salam Satu Nautika

Pada 5 – 11 November 2017, 10 orang pelajar SMS (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) telah menjalankan “latihan Radar pelayaran” bersama di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Indonesia.

Syukur ke hadrat Ilahi, kerana program ini telah berjalan berlangsung dengan jayanya. Dengan itu, hubungan di antara pengajar dan pelajar kedua institusi dapat dierat. Selain itu, program sebegini bukan sahaja meletakkan aktiviti pembelajaran di dalam kelas sebagai agenda penting dalam peningkatan ilmu pelajar malah juga menunjukkan kepentingan berkenaan latihan praktikal di simulator sebelum pelajar naik ke kapal sebenar.

Share the Post:

Artikel Berkaitan