Faculty of Computer Science and Mathematics

Industry in Classroom bagi pelajar FEDI

Program Industry in Classroom bagi sesi kuliah beberapa kursus dalam program Fizik Elektronik dan Instrumentasi (FEDI) PPKK telah diadakan dengan jayanya oleh beberapa pensyarah jemputan dari industri-industri berkaitan dengan elektronik. Pensyarah-pensyarah jemputan ini sebenarnya adalah profesional dalam bidang masing-masing yang di jemput terus ke dalam sesi kuliah bagi berkongsi pengalaman dan mengajar topik-topik yang berkaitan dalam modul sedia ada. Perkongsian pengalaman terus dari industri ini memberi pengalaman bermakna buat pelajar kerana ia dapat memberi gambaran yang lebih jelas berkaitan topik-topik yang diajar di dalam kelas.

Share the Post:

Artikel Berkaitan