Faculty of Computer Science and Mathematics

Facilities

Lecturer Executive Room

Bilik Perbincangan Ahli Akademik

Learning Space

Bilik Perbincangan Ahli Akademik

Teaching and Learning Labrotary