Faculty of Computer Science and Mathematics

Pegawai Akademik Bidang Sains Komputer

Nama : Prof. Ts. Dato’ Dr. Aziz Deraman

Jawatan : Profesor

Kelayakan Akademik : PhD (UMIST), M.App.Sci. (Glasgow), SmSn (Kep) (UKM)
Kepakaran : Kejuruteraan dan Pengurusan Perisian, Kualiti Perisian, Perancangan Strategik ICT & e-Komuniti

No. Telefon : +609-6683155/ +609-6683676
Email : a.d@umt.edu.my

Nama : Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri Hitam

Jawatan : Dekan, Profesor

Kelayakan Akademik : PhD (Leeds), B.Tech (Hons) (USM)
Kepakaran : Kecerdasan Buatan, Pemprosesan Imej dan Robotik

No. Telefon: +609-6683478
Email : suzuri@umt.edu.my

Nama : Profesor Ts. Dr. Noor Maizura Mohamad Noor

Jawatan : Pengarah Pusat Pembangunan Akademik/Profesor

Kelayan Akademik : PhD (Manchester), M.Sc., B.Sc.(UPM)
Kepakaran : Sistem Sokongan Keputusan, Sistem Maklumat

Phone (office) : +609-6683159
Email : maizura@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Rosmayati Mohemad

Jawatan  : Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar)/Profesor Madya

Kelayakan Akademik  : PhD (UKM), M.Sc., B.Sc.(UTM)
Expertise : Sistem Sokongan Keputusan, Pemodelan Ontologi, Kejuruteraan Pengetahuan 

No. Telefon  : +609-6683974
Email : rosmayati@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Wan Nural Jawahir Wan Yussof

Jawatan  : Ketua Program Sarjana Muda Sains (Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian)

Kelayakan Akademik  : Phd, M.Sc. (UMT), B.IT (KUSTEM)
Kepakaran  : Visi Komputer dan Pemprosesan Imej

No. Telefon Pejabat  : +609-6683635
Email : wannurwy@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Amir Ngah

Jawatan  : Ketua Program Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Mudah Alih)
                    Profesor Madya

Kelayakan Akademik  : PhD (Durham), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Kepakaran : Kejuruteraan Perisian, Penyelenggaraan dan Pengujian Perisian 

No. Telefon : +609-6683463
Email : amirnma@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Ahmad Shukri Mohd Noor

Jawatan : Profesor Madya

Kelayakan Akademik : PhD (UTHM), MSc (KUSTEM), BSc. (Conventry)
Kepakaran : Pengkomputeran Teragih dan Sistem Maklumat, Internet of Things (IoT), 

Phone (office) : +609-6683345
Email : ashukri@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Masita @ Masila Abdul Jalil

Jawatan : Profesor Madya

Kelayakan Akademik : PhD (UKM), M.Sc.,B.Eng. (Hons) (Warwick)
Kepakaran : Sains Maklumat dan Kejuruteraan Perisian

No. Telefon : +609-6683274
Email : masita@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Mustafa Man

Jawatan : Profesor Madya

Kelayakan Akademik : PhD (UTM), M.Sc., B.Sc. (UPM)
Kepakaran : Pangkalan Data, Internet of Thing (IOT), Pemprosesan Imej, Perlombongan Data 

No . Telefon  : +609-6683242
Email : mustafaman@umt.edu.my

Nama : Profesor Madya Ts. Dr. Noraida Haji Ali

Jawatan  : Profesor Madya

Kelayakan Akademik : PhD (UKM), M.IT., B.Sc.(Hons)(UKM)
Kepakaran : Kejuruteraan Perisian, Pemodelan Formal, e-pembelajaran

No. Telefon : +609-6683260
Email : aida@umt.edu.my

Nama : Prof. Madya. Dr. Engku Fadzli Hasan Syed Abdullah 

jawatan : Pengarah PED/Profesor Madya

Kelayakan Akademik  : Ph.D (Cardiff University), MSc (UTM), BMIS (UIAM) 
Kepakaran : ejuruteraan Perisian, Pengaturcaraan Terbenam,  Sistem Pintar, Internet Pelbagai Benda 

No. Telefon : +609-6683182
Email : efadzli@umt.edu.my

Nama : Ts. Dr. Zuriana Abu Bakar

Jawatan : Ketua Program Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim dengan Kepujian
Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik : PhD (Queensland), M.Sc. (UPM), B.Sc. (UTM)
Kepakaran  : Human and Computer Interaction, Information System, Decision Support System, Data Mining

No. Telefon : +609-6683988
Email : zuriana@umt.edu.my

Nama : Ts. Dr. Arifah Che Alhadi

Jawatan : Pengerusi Bidang Sarjana Kerja Kursus (Komputer)

Kelayakan Akademik  : Ph.D (UMT), M.Sc., B.Sc. (UKM)
Kepakaran : Capaian Maklumat, Sistem Maklumat 

No. Telefon : 096683986
Email: arifah_hadi@umt.edu.my

Nama : Dr. Rozniza Ali

jawatan : Pensyarah Kanan

Kepakaran Akademik : Ph.D (Stirling) (Scotland),M.Sc (UiTM), B.Sc. (KUSZA)
Kepakaran : Pengecaman Paten, Pembelajaran Mesin, Pemprosessan imej 

No. Telefon : +609-6683237
Email : rozniza@umt.edu.my 

Nama : Dr. Rabiei Mamat

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : Ph.D (UTHM) M.Sc. (KUSTEM), B.Sc.(UPM)
Kepakaran : Pengkomputeran Kluster dan Pembelajaran Mesin 

No. Telefon  : +609-6683766
Email : rab@umt.edu.my

Nama : Dr. Abdul Aziz K Abdul Hamid

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : PhD (UKM), M.IT (UKM), B.Sc. (Hons)(UKM)
Kepakaran : Software Engineering and Image Processing

No. Telefon: +609-6683241
Email : abdulazizkah@umt.edu.myj

Name : Dr. Noor Hafhizah Abd Rahim

Jawatan  : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : Ph.D (Bristol) UK, M.Sc(UM), B.Sc(UKM)
Kepakaran : Kecerdasan Buatan, Web Sematik, Pemprosesan BahasaTabii, Pembelajaran Mesin 

Phone (office) : +609-6683719
Email : noorhafhizah@umt.edu.my

Nama : Dr. Farizah Yunus

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan  : PhD (UTM), B. Eng (Telecommunication)(UTM), Dip. Eng (Communication)(UTM)
Kepakaran : Rangkaian Sensor Tanpa Wayar, Komunikasi Tanpa Wayar, Protokol Komunikasi Rangkaian 

No. Telefon : +609-6683225
Email : farizah.yunus@umt.edu.my

Nama : Dr. Noor Azliza Binti Che Mat

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : PhD (UMT), M.IT, B.IT (Hons) (UKM)
Kepakaran  : Sistem Sokongan Keputusan dan Multimedia 

No. Telefon : +609-6683786
Email : azliza@umt.edu.my

Nama : Dr. Mohamad Nor Bin Hassan

Jawatan ; Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : PhD (UMT), MSc. (UiTM), BSc. (Liverpool)
Kepakaran  : Sistem Maklumat

No. Telefon : 09-6683137
Email : mohamadnor@umt.edu.my

Nama : En. Fakhrul Adli Bin Mohd Zaki

Jawatan : Pensyarah

Kelayakan Akademik  : MSc.,BSc. (USM)
Kepakaran  : Keselamatan Maklumat 

No. Telefon : +609-6683737
Email : fakhrul_adli@umt.edu.my

Nama : Ts. Dr. Ily Amalina binti Ahmad Sabri

Jawatan : Pensyarah 

Kelayakan Akademik  : PhD, MSc. B.IT (UMT), Dip. IT(PSMZA)
kepakaran : Sistem Sokongan Keputusan dan Perlombongan Data 

No. Telefon  : +609-668 3343
Email : ilylina@umt.edu.my

Nama : Dr. Rosaida Binti Rosly

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : PhD(UniSZA), MSc (UniSZA), BSc.(UniSZA) Dip.IT (UniSZA)
Kepakaran  : Perlombongan Data, Pembelajaran Mesin dan Kejuruteraan Perisian 

No. Telefon  : 09-6683136
Email : rosaida@umt.edu.my

Nama : Ts. Dr. Ashanira Binti Mat Deris

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : PhD (UTM), MSc (UTM), BSc (UTM)
Kepakaran : Kepintaran Buatan, Pembelajaran Mesin 

Phone (office) : +09-6683636
Email : ashanira@umt.edu.my

Nama : Dr. Waheed Ali Hussein Mohammed Ghanem

Jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik : PhD (USM), M.Sc (USM), B.Sc.( Aden University(AU), Yemen)
Kepakaran  : Keselamatan Rangkaian, Kepintaran Buatan, Pembelajaran Mesin, Kepintaran Kumpulan dan Algoritma Pengoptimunan 

No. Telefon  : +609-6683146
Email : waheedghanem@umt.edu.my

Nama : Dr. Wiwied Virgiyanti

Jawatan ; Pensyarah Kanan

kelayakan Akademik  : PhD (USM), M.Sc.- IT (Management)(UTM), B.Eng. (Informatics) (Gunadarma University)
Kepakaran  : Knowledge Management, Project Management, Information Systems, Organizational Behaviour

No Telefon : +609-668****
Email : wiwied.virgiyanti@umt.edu.my

Nama : Ts. Mohammad Aizat Bin Basir

jawatan : Pensyarah Kanan

Kelayakan Akademik  : M.Sc (UUM), B.IT (KUSTEM)
Kepakaran : Kepintaran Buatan dan Pembelajaran Mesin 

No. Telefon : +609-6683182
Email : aizat@umt.edu.my