Faculty of Computer Science and Mathematics

Bengkel Penulisan Akademik Berkesan Menggunakan Aplikasi EndNote

Disediakan oleh: Dr. Wan Rafizah Wan Abdullah

Isnin, 26 Februari 2018

Seramai 30 orang pelajar Tahun Akhir Program Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) telah mengikuti Bengkel Penulisan Akademik Berkesan Menggunakan Aplikasi EndNote yang telah disampaikan oleh Dr Mohd Sofiyan Sulaiman bertempat di Makmal CAD, Bangunan PPIMG. Bengkel ini telah membuka ruang kepada peserta untuk mempelajari secara hands-on penggunaan EndNote untuk membuat sitasi semasa menulis tesis dan menguruskan rujukan secara sistematik.

Share the Post:

Artikel Berkaitan