Faculty of Computer Science and Mathematics

Bengkel Pengeditan Tesis dan Pengurusan Rujukan Menggunakan Aplikasi Mendeley

Disediakan oleh: Dr. Wan Rafizah Wan Abdullah

Isnin, 19 Februari 2018.

30 pelajar tahun akhir Program Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) berpeluang mengikuti Bengkel Pengeditan Tesis dan Pengurusan Rujukan Menggunakan Aplikasi Mendeley yang telah disampaikan oleh Dr Nazaitushila Rasit di Makmal CAD, Bangunan PPIMG. Sesi selama 3 jam itu telah diisi dengan sesi hands-on kaedah pengeditan tesis secara berkesan menggunakan Microsoft Word dan teknik menguruskan rujukan serta sitasi menggunakan aplikasi Mendeley.

Share the Post:

Artikel Berkaitan