Faculty of Computer Science and Mathematics

Bengkel Kualiti Air

Bengkel Kualiti Air telah diadakan pada 28 Ogos yang lalu di Makmal Alam Sekitar, Kompleks Kuliah Pusat, UMT. Penceramah jemputan ialah Dr. Mohamad Faiz bin Mohd Amin, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi) daripada Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi pemurnian dan penerbitan modul amali bagi subjek Rawatan Air Sisa yang akan dipelajari oleh pelajar Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) dan ia telah disertai oleh para pensyarah dalam bidang berkaitan.

Share the Post:

Artikel Berkaitan