Faculty of Computer Science and Mathematics

“Basic Ship Simulator Training” kepada staf skim A UMT

16-20 Disember 2018

“Basic Ship Simulator Training” kepada staf skim A di UMT dan dijalankan bersama pelajar dari Program Sains Nautika. Objektif kursus adalah sebagai satu bentuk latihan berasaskan simulator yang memfokuskan tatacara pengendalian peralatan navigasi dan komunikasi berkesan semasa pelayaran.

Share the Post:

Artikel Berkaitan